Doctoraatsverdediging Kristaan Dillen

Op 28/06/2024 verdedigde Kristaan Dillen succesvol zijn doctoraat getiteld: “Wedijver en samenwerking in de maritieme gemeenschappen aan de vijftiende-eeuwse Vlaamse zeekust”. Het proefschrift omvat 12 deelstudies die een boeiend interdisciplinair licht werpen op het maritiem culturele landschap en het maritieme leven van het ‘kloek zeevolk’ langs de middeleeuwse Noordzeekust, en het Zwingebied in het bijzonder.

Promotor: Prof. dr. Jan Dumolyn, copromotor: Prof. dr. Wim De Clercq

Proficiat Dr. Dillen!