Unesco Geopark Schelde Delta in de Zwinregio

Op 5 juni 2024 bezochten de partners van het UNESCO Geopark Schelde Delta Damme en het Zwingebied. Het Zwingebied en de Damse regio vormen namelijk de westelijke ankerpunten (geo-sites) in dit Geopark. Door een lezing en excursie in het Zwingebied introduceerde Prof. Wim De Clercq de partners tot de landschappelijke en archeologisch/historische context van het gebied en het onderzoek dat het GOA-team voert.

Foto: Provincie West-Vlaanderen