De vorming van de Zwingeul en eerste bedijking in de laatmiddeleeuwse haven te Hoeke

De Clercq, W., Demey, D., de Ruijsscher, D., Poulain, M., Trachet, J., Bogemans, F., André,  C. & Vermeersch, J. 2022. De vorming van de Zwingeul en eerste bedijking in de laatmiddeleeuwse haven te Hoeke. Een eerste bilan (W.-Vl.), Archaeologia Mediaevalis 45, 45-46: https://archaeologiamediaevalis.be/drupal_e/?q=nl/welkom