Geplande en voorbij activiteiten

Geplande activiteiten

 • 08-12-2022 // Gent: Tijd-Stories – Histories vzw. Lezing: Verdwenen Zwinhavens heropgebouwd: Van historisch feit tot virtuele realiteit (Wim De Clercq, Jan Trachet, Maxime Poulain)
 • 08-12-2022 // Tübingen: Friends of the Department for Medieval Archaeology at the University of Tûbingen. Lezing: Medieval Bruges and the Hanse town of Hoeke: from research to public outreach and back again (Maxime Poulain)
 • 10-12-2022 // Zeebrugge: Opleiding kustgidsen. De zee geeft, de zee neemt. 2000 jaar interactie tussen mens en water in het Brugse kustgebied (Wim De Clercq)
 • 07-01-2023 // Lissabon: SHA 2023 Conference on Historical and Underwater Archaeology. Lezing: Reviving Bruges’ Lost Outer Harbors. From Survey and Excavation to Augmented and Virtual Reality (Maxime Poulain, Wim De Clercq, Jan Trachet)
 • 16-02-2023 // Kortrijk: Kiwanis Kortrijk. Lezing: Van kustvlakte naar kustlijn en terug? (Maxime Poulain)

Voorbije activiteiten

 • 25-11-2022 // Lissewege: Lezing: Ter Doest te Lissewege in de middeleeuwse maritieme wereld van het Zwin (Wim De Clercq)
 • 22-11-2022 // Knokke: cursus Zwingidsen. Lezing: Een landschap van calamiteit en opportuniteit (Wim De Clercq)
 • 18-11-2022 // Brussel: Inspiratiedag publieksarcheologie. Lezing: ‘Verdwenen Zwinhavens: Van onderzoek tot publiekswerking en terug’ (Maxime Poulain, Jan Trachet, Wim De Clercq)
 • 16-11-2022 // Antwerpen: AVRA. Lezing: Zoeken naar de Zee. Het Zwingebied en haar verbinding met de maritieme wereld tussen de Romeinse tijd en de late middeleeuwen (Wim De Clercq)
 • 10-11-2022 // Aardenburg: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. Lezing: Het verhaal van het Zwin door de lens van aardewerk (Maxime Poulain)
 • 23-10-2022 // Brugge: Verhalen uit de Ondergrond II. Lezing: De maritieme toegang tot middeleeuws Brugge (Wim De Clercq)
 • 21-10-2022 // Antwerpen: Studiedag middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk. Lezing: Vergeten vroeg- en volmiddeleeuws aardewerk uit Aardenburg (Dante de Ruijsscher)
 • 20-10-2022 // Brugge: Workshop Henri Pirenne Institute for Medieval Studies: De middeleeuwse maritieme toegang tot Brugge (Wim De Clercq, Jan Trachet, Maxime Poulain)
 • 10/13-10-2022 // Lübeck: XII. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. Lezing: Zwin Area – Brügge /Bruges (B) (Wim De Clercq)
 • 6 & 10-10-2022 // Knokke: Cursus Gastheren van de Zwinstreek. Lezing over onderdeel cultuurhistorie (Wim De Clercq)
 • 13-09-2022 // Yerseke: Nederlands Instituut voor het Onderzoek van de Zee. Lezing: Monnikerede: a rediscovered harbour in the Zwin region (Jan Trachet)
 • 11-09-2022 // Damme: Open Monumentendag. Activiteit: Visualisatie van het Damse begijnhof (Maxime Poulain, Jan Trachet, Wim De Clercq)
 • 27-08-2022 // Brugge: Bruggelingen buiten Brugge. Lezing: Verdwenen Zwinhavens (Wim De Clercq)
 • 07/11-08-2022 // Manizales: 54th Annual Meeting of AASP-The Palynological Society. Lezing: Reconstruction of the palaeoenvironment using pollen and diatoms in the Zwin area in Belgium during the Roman times and the medieval period (Coralie André)
 • 05-07-2022 // Leeds: International Medieval Congress. Lezing: 12th-Century Flemish Toll Tariffs in a Period of Commercial Transition (Elisa Bonduel)
 • 30-06-2022 // Rotterdam: Posthumus Conference. Lezing: Toll regulation and the Commercial Revolution in twelfth-century Flanders (Elisa Bonduel)
 • 19/22-06-2022 // Stockholm: 11th European Palaeobotany and Palynology Conference. Lezing: Reconstruction of the palaeoenvironment using pollen and diatoms in the Zwin area in Belgium during the Roman times and the medieval period (Coralie André)
 • 13/17-06-2022 // České Budějovice: 19th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany. Lezing: How man transformed the Zwin landscape (northern Belgium) during Roman and medieval times: A diatom and palynological approach (Coralie André)
 • 15-06-2022 // Damme: Persconferentie – bescherming van Hoeke en Monnikerede als archeologisch monument
 • 18-05-2022 // Oostende: Blue Economy Science Summit. Poster presentatie: Verdwenen Zwinhavens (Poulain, M., De Clercq, W. & Trachet, J.)
 • 11-05-2022 // Brugge: SARCC public lectures. Van kustvlakte naar kustlijn. Morfologie van de kustlijn – vroeger & nu (Poulain, M., De Clercq, W. & Trachet, J.)
 • 28-04-2022 // Gent: LW Research Day. Lezing: Iedereen aan boord!? Het project Verdwenen Zwinhavens op het snijvlak van wetenschap, erfgoedbeheer en beleving (Trachet, J., De Clercq, W. & Poulain, M.)
 • 21-04-2022 // Oostende: SARCC public lectures. Van kustvlakte naar kustlijn. Morfologie van de kustlijn – vroeger & nu (Trachet, J., Poulain, M. & De Clercq, W.)
 • 13-04-2022 // Oostburg: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. Lezing: Van Romeinen tot Rodenburgers. Nieuw licht op de donkere eeuwen van Aardenburg (300-1187 na Chr.) (D. de Ruijsscher)
 • 02-04-2022 // online: Gastcollege Université de Caen. Haute Marée – Basse Marée. Le système portuaire médiéval de Bruges (Wim De Clercq)
 • 30-03-2022 // Blankenberge: SARCC public lectures. Van kustvlakte naar kustlijn. Morfologie van de kustlijn – vroeger & nu (Trachet, J., Poulain, M. & De Clercq, W.)
 • 17-03-2022 // Gent: Archaeologia Mediaevalis 45. Lezing: Een landschap van calamiteiten en opportuniteiten. Middeleeuws Brugge en haar problematische toegang tot de zee (W.-Vl.) (De Clercq, W., André, C., Bogemans, F., de Ruijsscher, D., Demey, D., Heyvaert, V., Louwye S., Poulain, M. & Trachet, J. )
 • 09-12-2021 // online: CAA-NL-FL Local Chapter Meeting. Lezing: Reviving Bruges’ lost outer harbours. From survey to augmented and virtual reality (Poulain, M., De Clercq, W. & Trachet, J.)
 • 30-09-2021 // Poperinge: Scan4Stories. Lezing: Verdwenen Zwinhavens (Poulain, M. )
 • 15/17-09-2021 // Tervuren: 7th international Geologica Belgica meeting, Africa Museum. Lezing: Preliminary results from palynological and diatoms analyses from three sites of the medieval harbour network in the Zwin area in the North of Belgium and the Netherlands: Hoeke, Mude and Aardenburg (André, C.)
 • 11-09-2021 // Knokke: Verdwenen Zwinhavens: Excursie voor archeologie alumni van de Universiteit Gent (De Clercq, W., Trachet, J. & Poulain, M. )
 • 10-09-2021 // online: EAA Kiel. Lezing: Reviving the Lost Harbours of the Zwin (Poulain, M., De Clercq, W. & Trachet, J. )
 • 27-07-2021 // Knokke: Verdwenen Zwinhavens: Training van de Zwin natuurgidsen (De Clercq, W., Trachet J. & Poulain, M. )
 • 19-06-2021 // Damme: Verdwenen Zwinhavens. Training van toeristische gidsen (De Clercq, W., Trachet J. & Poulain, M.)
 • 05-11-2021 // online: Belgian-British Late Medieval Urban History Seminar. Lezing: Oppidum dardenbourg et portum ipsius. Seeking Aardenburg’s High Medieval Harbour (D. de Ruijscher)
 • 19-10-2020 // online: Research Design Course Posthumus. Lezing: The import of bulk commodities into the Zwin Estuary between 1150-1350 (E. Bonduel)
 • 21-08-2020 // online: Belgian-British Late Medieval Urban History Seminar. Lezing: Overseas trade during the twelfth and thirteenth century. The value of the oldest Flemish toll tariffs (E. Bonduel)
 • 12-03-2020 // Namen: Archaeologia Mediaevalis. Lezing: “Ysere ghesleghen niew of hout”: Interdisciplinair onderzoek naar de ijzerproductie in de laat-middeleeuwse Zwinhaven te Hoeke (W.-Vl.) (Wim De Clercq, Paulina Biernacka, Dante de Ruijsscher, Maxime Poulain, Jan Trachet)
 • 14-02-2020 // Gent: Workshop Henri Pirenne Instituut ‘Nautische thema’s: de zegels van havensteden in middeleeuws Vlaanderen: Een interdisciplinaire benadering’. Lezing: Middeleeuwse scheepsbouw en schepen op zegels (Jeroen Vermeersch) en reflecties door Wim De Clercq en Jan Dumolyn
 • 27-11-2019 // Oostburg: Studieavond Archeologie, Heemkring West-Zeeuws-Vlaanderen. Lezing: In het zog van Symoen de Sweendelver en Michael Sviunre. Nieuw grensoverschrijdend onderzoek naar het middeleeuwse Zwin en haar voorhavens (W. De Clercq, D. de Ruijsscher, P. Biernacka, M. Poulain, J. Trachet)
 • 22-11-2019 // Apeldoorn: 49e Reuvensdagen. Lezing: Interdisciplinary Research into the Ironworking Activities of the Medieval Harbour at Hoeke (P. Biernacka, W. De Clercq, F. Vanhaecke, S. De Waele, J. De Grave)
 • 19/20-11-2019 // Kungälv: The Sea and the City. Vergadering om internationaal uitwisselingsnetwerk te creëren in het kader van het Creative Europe Initiative.
 • 06-11-2019 // Brugge – Damme: Soils as Records of Past and Present: GeoArchaeological Meeting. Lezing en excursie Damme: Introducing Bruges’ late Medieval harbor System (W. De Clercq)
 • 10-10-2019 // Ieper: Workshop UGent-VUB over Ambachten en Stedelijke Economieën in de Zuidelijke Nederlanden (12e-19e Eeuw). Lezing: Ysere ghesleghen niew of hout. Interdisciplinary Research into the Ironworking Activities  of the Medieval Harbour at Hoeke (W. De Clercq, P. Biernacka, D. De Ruijsscher, J. Trachet)
 • 9-10-2019 // Brugge: Officiële boekvoorstelling: Brugge. Een middeleeuwse metropool (850-1550) (J. Dumolyn, A. Brown eds.)
 • 5-10-2019 // Sluis: Studiedag Archeologie Gemeente Sluis-Aardenburg. Lezing. Hoog Tij – Laag Tij. Interdisciplinair onderzoek naar het laatmiddeleeuwse Zwin en haar havens (W. De Clercq, D. de Ruijsscher, P. Biernacka, M. Poulain, J. Trachet)
 • 24-09-2019 // Damme – Oostkerke – Hoeke – St.-Anna-Ter Mude – Sluis: Week van de Zwinstreek. Geleide excursie: Koekoekseieren in het Zwinnest: geologische excursie door de laatmiddeleeuwse havens van het Zwin (R. Dreesen & W. De Clercq)
 • 29-04-2019 // Gent: Bronnenseminarie ‘De theloneo portus de Letraswerf’. Het fysische, archeologische en toponymische landschap rond Letterwerve (J. Trachet)
 • 14-03-2019 // Brussel: Archaeologia Mediaevalis. Lezing: Van haven tot verdronken dorp: Coxyde/Beniardskerke (Zeeland, NL) (D. de Ruijsscher)
 • 14/16-11-2018 // Lissabon: CONCHA 1st Workshop Crossing seas, Rising islands, Connecting people. Lezing High Tide Low Tide.: Bruges late-medieval harbor system as a maritime cultural landscape (W. De Clercq, J. Trachet, M. Poulain)
 • 23/25-10-2018 // Brugge: Ad Brudgias Portum. International Conference on Bruges’ medieval ports system as a maritime cultural landscape
 • 06-10-2018 // Sluis: Archeologiemiddag Sluis. Lezing: Verwoest ende verdestrueerd. Multidisciplinair onderzoek naar het verdronken dorp Coxyde (D. de Ruijsscher)
 • 02-10-2018 // Mainz: Harbours in Space and Time. International conference on harbours from the Roman Period to the Middle Ages. Lezing: Coxyde: A Drowned Medieval Port Settlement in Northern Flanders (D. de Ruijsscher)