Geplande en voorbij activiteiten

Geplande activiteiten

Nieuwe activiteiten staan omwille van het coronavirus voorlopig niet gepland.

Voorbije activiteiten

 • 12-03-2020 // Namen: Archaeologia Mediaevalis. Lezing: “Ysere ghesleghen niew of hout”: Interdisciplinair onderzoek naar de ijzerproductie in de laat-middeleeuwse Zwinhaven te Hoeke (W.-Vl.) (Wim De Clercq, Paulina Biernacka, Dante de Ruijsscher, Maxime Poulain, Jan Trachet)
 • 14-02-2020 // Gent: Workshop Henri Pirenne Instituut ‘Nautische thema’s: de zegels van havensteden in middeleeuws Vlaanderen: Een interdisciplinaire benadering’. Lezing: Middeleeuwse scheepsbouw en schepen op zegels (Jeroen Vermeersch) en reflecties door Wim De Clercq en Jan Dumolyn
 • 27-11-2019 // Oostburg: Studieavond Archeologie, Heemkring West-Zeeuws-Vlaanderen. Lezing: In het zog van Symoen de Sweendelver en Michael Sviunre. Nieuw grensoverschrijdend onderzoek naar het middeleeuwse Zwin en haar voorhavens (W. De Clercq, D. de Ruijsscher, P. Biernacka, M. Poulain, J. Trachet)
 • 22-11-2019 // Apeldoorn: 49e Reuvensdagen. Lezing: Interdisciplinary Research into the Ironworking Activities of the Medieval Harbour at Hoeke (P. Biernacka, W. De Clercq, F. Vanhaecke, S. De Waele, J. De Grave)
 • 19/20-11-2019 // Kungälv: The Sea and the City. Vergadering om internationaal uitwisselingsnetwerk te creëren in het kader van het Creative Europe Initiative.
 • 06-11-2019 // Brugge – Damme: Soils as Records of Past and Present: GeoArchaeological Meeting. Lezing en excursie Damme: Introducing Bruges’ late Medieval harbor System. (W. De Clercq)
 • 10-10-2019 // Ieper: Workshop UGent-VUB over Ambachten en Stedelijke Economieën in de Zuidelijke Nederlanden (12e-19e Eeuw). Lezing: Ysere ghesleghen niew of hout. Interdisciplinary Research into the Ironworking Activities  of the Medieval Harbour at Hoeke (W. De Clercq, P. Biernacka, D. De Ruijsscher, J. Trachet)
 • 9-10-2019 // Brugge:. Officiële boekvoorstelling: Brugge. Een middeleeuwse metropool (850-1550) (J. Dumolyn, A. Brown eds.)
 • 5-10-2019 // Sluis: Studiedag Archeologie Gemeente Sluis-Aardenburg. Lezing. Hoog Tij – Laag Tij. Interdisciplinair onderzoek naar het laatmiddeleeuwse Zwin en haar havens. (W. De Clercq, D. de Ruijsscher, P. Biernacka, M. Poulain, J. Trachet)
 • 24-09-2019 // Damme – Oostkerke – Hoeke – St.-Anna-Ter Mude – Sluis: Week van de Zwinstreek. Geleide excursie: Koekoekseieren in het Zwinnest: geologische excursie door de laatmiddeleeuwse havens van het Zwin. (R. Dreesen & W. De Clercq)
 • 14-16-11-2018 // Lissabon: CONCHA 1st Workshop Crossing seas, Rising islands, Connecting people. Lezing High Tide Low Tide.: Bruges late-medieval harbor system as a maritime cultural landscape. (W. De Clercq, J. Trachet, M. Poulain)