Tussen 2019 en 2024 bestudeert een interdisciplinair team van de UGent de rol van Brugge als laatmiddeleeuwse haven en het maritiem-culturele landschap dat zich uitstrekte langsheen de Zwingetijdengeul, zoals weergegeven op bovenstaande kaart van Jan de Hervy (1501, Groeningemuseum). Het gebied tussen Brugge en de zee is hierop niet ‘leeg’ weergegeven, maar ligt bezaaid met verschillende voorhavens, waarvan Damme en Sluis de meest gekende zijn. Andere voorhavens, zoals Hoeke en Monnikerede, verdwenen grotendeels na de economische teloorgang van de stad en liggen sindsdien bewaard onder een dun laagje polderklei. Door een unieke combinatie van archeologisch, historisch en paleolandschappelijk onderzoek naar dit volledige maritiem-culturele landschap krijgen we een vernieuwd inzicht in de dynamische interactie tussen mens en natuur, de verbondenheid binnen het lokale en met het globale handelsnetwerk, de transacties in handelsgoederen en de impact van in de regio verblijvende buitenlanders op de materiële cultuur.