Een archeologische evaluatie waardering en ruimtelijke afbakening van de verdwenen Zwinhavens Hoeke en Monnikerede (gemeente Damme, provincie West-Vlaanderen)

Wim De Clercq, Jan Trachet, Maxime Poulain & Dante de Ruijsscher (2020). Een archeologische evaluatie waardering en ruimtelijke afbakening van de verdwenen Zwinhavens Hoeke en Monnikerede (gemeente Damme, provincie West-Vlaanderen), Rapporten evaluatie- en waarderingsonderzoeken archeologie 43.

Rapport opgesteld voor het Agentschap Onroerend Erfgoed in kader van het beschermingsdossier, online te lezen via: https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/43/STUA043-001.pdf