Een proefopgraving in Monnikerede

De Clercq, W. de Ruijsscher, D. Leloup., W., Dombrecht, K., Dumolyn, J., Poulain, M. & Trachet, J. 2021. Een proefopgraving in Monnikerede. Nieuwe inzichten in de chronologie en topografie van het Zwinhavenstadje. (Damme, W.-Vl.), Archaeologia Mediaevalis 44, 43-47: https://archaeologiamediaevalis.be/drupal_e/?q=nl/welkom