Een archeologische evaluatie, waardering en ruimtelijke afbakening van de verdwenen zwinhavens Hoeke en Monnikerede

De Clercq, W., Trachet, J., Poulain, M. & de Ruijsscher, D. 2020. Een archeologische evaluatie, waardering en ruimtelijke afbakening van de verdwenen zwinhavens Hoeke en Monnikerede (gemeente Damme, provincie West-Vlaanderen). Rapport voor het Agentschap Onroerend Erfgoed i.v.m. de bescherming van de Zwinhavens als archeologische monumenten: https://oar.onroerenderfgoed.be/item/5661