CPT-E?

In een poging het landschap te reconstrueren maken we gebruik van CPT-E sonderingen. Welke sonderingen? Bij CPT-E (Electrical Cone Penetration Test) wordt een sondeerpunt met conus bij middel van buizen statisch de grond ingedrukt, die de de weerstand aan de conuspunt, de plaatselijke wrijvingsweerstand en/of de totale indringingsweerstand meet. Als dusdanig verkrijgen we op een snelle, efficiënte en prijsvriendelijke manier informatie over de lagenopbouw van de grond, en zo dus over de bodemkundige opbouw van het Zwin.

Bron: https://www.dov.vlaanderen.be/page/sonderingen