Erfgoedsite Middelburg geopend!

Op 22 april ging de provinciale erfgoedsite Middelburg (Maldegem) open voor bezoekers. De funderingen van het Bourgondische kasteel van Pieter Bladelin, met haar torens en toegangspoort, worden hierbij gevisualiseerd door middel van cortenstaal. Als GOA-team konden wij bedragen aan de inhoudelijke invulling van deze mooie verwezenlijking. Onderstaande foto’s geven alvast een eerste impressie.

Meer info vind je op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Heel recent verschenen nog twee artikels over metaalbewerking en -consumptie op het kasteel van Middelburg:

Early Modern Pewter from the Castle of Middelburg-in-Flanders (Belgium): Uses, Material Composition and Ranges of Quality

Refining silver at the castle: the rare case of a large early modern cupel from Middelburg-in-Flanders, Belgium

Doctoraatsverdediging Elisa Bonduel

Vandaag (9/2/2024) verdedigt GOA-lid Elisa Bonduel haar doctoraat getiteld ‘Alles heeft zijn prijs. Tolheffing en de commerciële ontwikkeling van de Vlaamse ruimte (1150-1300)’. Proficiat Dr. Bonduel!

Hoog Tij Laag Tij-team verwelkomt dr. Martina Bernardi

Sinds december verblijft dr. Martina Bernardi als visiting reseacher aan onze onderzoekgroep. Martina Bernardi is docent Methods and Theory in Archaeology aan de Roma Tre University, en doet in het kader van het Europese ‘Changes’-project onderzoek naar de kasteelsite van Montefalco (It.) en het omringende landschap. Tijdens haar verblijf zal ze samen met het GOA-team een vergelijkende onderzoeksfocus leggen op de methoden die worden toegepast in complexe historische landschappen, en de manier de resultaten op een innovatieve en toegankelijke manier naar een breed publiek kunnen worden gecommuniceerd. We wensen Martina een inspirerend verblijf toe!

Succesvolle Zwintafel

De nieuwe en vaste opstelling van de Augmented Reality-tafel in de expo ‘Brugge en de Zee’ in de Historische Zaal van het Brugse Stadhuis blijkt een succes. Musea Brugge maakte de jaarcijfers van 2023 bekend en daaruit blijkt dat het bezoekersaantal er verdubbelde tot 60.000, waaronder veel Engelstalige bezoekers. De toevoeging van de headsets waarin het verhaal van 2000 jaar landschapstransformatie in de Zwinregio in drie talen wordt uitgelegd, blijkt een grote meerwaarde te zijn. Als UGent GOA-team zijn we zeer verheugd met het succesvolle en duurzame hergebruik van de tafel door Musea Brugge en de positieve feedback die we mogen ontvangen van de bezoekers.

Landschapspark Zwinstreek erkend!

Op 13/10/2023 erkende de Vlaamse Regering de Zwinstreek als Landschapspark.  Het intensieve landschaps-archeologische onderzoek dat de onderzoeksgroep historische archeologie (HARG) sinds meer dan 10 jaar in de Zwinstreek uitvoert, ligt mee aan de basis van deze grensoverschrijdende erkenning. De groep werkte ook mee aan de opmaak van de lijvige landschapsbiografie die de ruggengraat vormde van het aanvraagdossier. De onderzoekers zijn dan ook verheugd dat ze onder leiding van de Provincie West-Vlaanderen en met vele partners in de regio hun steentje kon bijdragen tot dit waardevolle resultaat.

De eeuwenoude historische dynamiek tussen landschap en mens met Noordzee en de Zwingeul als structurerende factoren is niet alleen een reden tot deze erkenning, het vormt ook de basis van waaruit heel wat nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld in de nabije toekomst. Uitdagingen in het kader van klimaatverandering zullen aangegrepen worden voor het creëren van innovatieve kansen voor natuur, toerisme, landbouw én archeologisch en landschappelijk erfgoed. Ongetwijfeld liggen in deze valorisatie ook weer kiemen voor nieuw wetenschappelijk onderzoek in deze mooie en boeiende regio.

Prijsbeest!

GOA’er Coralie André valt in de prijzen! Ze kreeg de prijs voor de beste presentatie op de ’14th European Diatom Meeting’ in de Plantentuin te Meise (08-11/05/2023). Proficiat!

Ontdek de middeleeuwen op je bord <3

Langs de fietsroute van de ‘Verdwenen Zwinhavens’ en in de ruime Zwinstreek kan je vanaf nu letterlijk proeven van de middeleeuwen.

Drieëntwintig toeristische ondernemers brengen de middeleeuwen op het bord van bezoekers, en bieden een hedendaagse creatie aan die gebaseerd is op middeleeuwse ingrediënten en producten. Er worden drie foodhubs voorzien op het parcours: Proeflab Mout in Damme, Zoete Polder in Knokke-Heist en Brasserie Hotel Sanders De Paauw in Sluis.

Op de drie locaties staan ook voorraadkasten, waar bezoekers de producten kunnen kopen om mee te nemen naar huis.

Het concept ‘Proeven van de Middeleeuwen’ is gegroeid vanuit de belevingsfietstocht ‘De Verdwenen Zwinhavens’. Bezoekers en fietsers kunnen op zes plaatsen in de Zwinstreek via virtual reality-kijkers nooit eerder getoonde beelden van de middeleeuwen ontdekken, gebaseerd op innovatief archeologisch onderzoek.

Meer informatie via de site van het Brugse Ommeland!

BNA-dagen in het Zwingebied

Tussen 22 en 24 maart 2023 vinden in Brugge de BNA-dagen plaats, het jaarlijkse symposium voor middeleeuwse archeologie in Nederland en België. Samen met partners Raakvlak en het Agentschap Onroerend Erfgoed organiseren we dit congres waarop bijna 200 deelnemers worden verwacht. Deelnemende collega’s maken via lezing, rondleidingen in het gebied en bezoek aan de AR-tafel kennis met ons onderzoek en het rijke verleden dat zich aan beide zijden van de landsgrenzen in het landschap uitstrekt.

De link naar het programma vind je hier.

De (lange) weg naar middeleeuws Monnikerede

Tijdens grote wegenwerken in het polderdorp Oostkerke bij Damme in West-Vlaanderen stootte de aannemer net voor kerst ’22 op archeologische resten, ongeveer een halve meter onder het huidige straatniveau. Archeologisch bedrijf BAAC werd erbij gehaald voor noodopgraving en onderzoek. Het resultaat is opzienbarend: het gaat om de bijzonder goed bewaarde middeleeuwse weg, gemaakt van grote natuurkeien en hout, die Oostkerke verbond met het nu verdwenen havenstadje Monnikerede. Monnikerede was een van de Zwin- of voorhavens die de handelsmetropool Brugge in de late middeleeuwen verbond met de Noordzee.

Het aangetroffen middeleeuwse wegdek blijkt gemaakt van ballaststenen: grote keien die oorspronkelijk werden gebruikt om schepen te stabiliseren. Die werden lokaal gewonnen bij vertrek, bijvoorbeeld in Scandinavië, Engeland, Schotland en Italië. Honderden tonnen ervan moeten bij aankomst gelost zijn in de Zwinhavens en men trachtte daar duidelijk een nuttige toepassing voor te vinden. Ze waren al gekend als opvulling in huizen en (kerk)torens in de streek, maar nu blijkt dus een voordien ongekende en mogelijk massale verwerking: bestrating! Een middeleeuwse voorloper van de beroemde/vervloekte kasseien, als het ware.

Deze vondst kwam uitvoerig in de pers. Lees hier het artikel van VRT NWS, of bekijk hieronder de reportage: