Landschapspark Zwinstreek erkend!

Op 13/10/2023 erkende de Vlaamse Regering de Zwinstreek als Landschapspark.  Het intensieve landschaps-archeologische onderzoek dat de onderzoeksgroep historische archeologie (HARG) sinds meer dan 10 jaar in de Zwinstreek uitvoert, ligt mee aan de basis van deze grensoverschrijdende erkenning. De groep werkte ook mee aan de opmaak van de lijvige landschapsbiografie die de ruggengraat vormde van het aanvraagdossier. De onderzoekers zijn dan ook verheugd dat ze onder leiding van de Provincie West-Vlaanderen en met vele partners in de regio hun steentje kon bijdragen tot dit waardevolle resultaat.

De eeuwenoude historische dynamiek tussen landschap en mens met Noordzee en de Zwingeul als structurerende factoren is niet alleen een reden tot deze erkenning, het vormt ook de basis van waaruit heel wat nieuwe initiatieven zullen worden ontwikkeld in de nabije toekomst. Uitdagingen in het kader van klimaatverandering zullen aangegrepen worden voor het creëren van innovatieve kansen voor natuur, toerisme, landbouw én archeologisch en landschappelijk erfgoed. Ongetwijfeld liggen in deze valorisatie ook weer kiemen voor nieuw wetenschappelijk onderzoek in deze mooie en boeiende regio.