Michael Suinre

In de kerk van Sint Anna ter Muiden (Nederland), aan de monding van het oude Zwin, liggen verschillende grafstenen. Een daarvan is in het bijzonder opmerkelijk, aangezien die toebehoort aan een zekere Michael Suinre, wat zoveel wil zeggen als Michael van het Zwin. De grafsteen dateert uit 1269 en beeldt Michael af, staande op een schip. Verder onderzoek moet uitwijzen wie deze Michael precies is, en of het afgebeelde scheepstype ons iets meer kan leren over het maritieme leven in de dertiende eeuw. Een eerste stap bestond uit het nemen van een fotogrammetrische opname. Hierbij wordt aan de hand van verschillende foto’s een 3D model en/of orthofoto van de grafsteen gemaakt. Dit model en de orthofoto laten toe om de details van dit object op een milimeterniveau te bestuderen, daar waar een gewone foto tal van vervormingen vertoont.

Een lage-resolutie versie van het 3D model kan je hier bezichtigen: https://sketchfab.com/3d-models/grafsteen-michael-suinre-102f02f601b84bbc9e19e0f352e957cc

Alles staat klaar voor de fotogrammetrische opname van de grafsteen.