Niet zomaar stenen…

Ballast herbruikt als straatstenen te St.-Anna-Ter-Muiden (NL).

Op 13 en 14 december voerden Wim De Clercq en Roland Dreesen een inventarisatie en staalname uit van laatmiddeleeuwse ballastkeien in het Zwinlandschap (Sluis, Damme, St.-Anna-Ter-Muiden). Niet alleen op de akkers en weiden van de verdwenen Zwinhavens maar ook in de monumenten en zelfs in de hedendaagse straten van het Zwingebied kunnen afgeronde, veelkleurige keien worden aangetroffen. Het zijn ballastkeien van vooral Scandobaltische, Britse of Schotse oorsprong.