Workshop: Geoarchaeological reconstruction of Holocene coastal landscapes along the North Sea

Van 16 tot 18 maart vond in Brugge een driedaagse internationaal workshop plaats gericht op de geo-archeologische reconstructie van holocene kustomgevingen. Het UGent-GOA-team bundelde daarvoor de krachten met de Brugse archeologische dienst Raakvlak (Veenproject) en het UGENT PROSPECT-netwerk voor geofysische prospectie. Archeologen, geofysici, paleobotanici en geologen deelden hun bevindingen over methoden en resultaten van recent onderzoek in zeer dynamische en complexe sedimentaire Noordzee-kustlandschappen, van Noord-Frankrijk tot Denemarken. Op de laatste dag werd expertise in beschrijvingen van boorkernen vanuit verschillende invalshoeken door middel van hands-on werksessies gedeeld met de sector. Dank aan Stad Brugge, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en Geosonda voor de ondersteuning.

Enkele sfeerbeelden van de tentoonstelling ‘Brugge en de zee’, het congres en de hands-on sessies: